Vytvorenie nového prístupu do mobilnej aplikácie e-Net